Motivation som framgångsfaktor

Motivation är den drivkraft som får människor att agera och sträva efter ett mål. Det kan vara en intern eller extern kraft som väcker intresse, önskan eller vilja att utföra en viss handling eller uppnå ett specifikt resultat. Motivation kan variera från person till person och kan också ändras över tid beroende på olika faktorer. Motivation bygger på beslutsamhet att uppnå något. Utan motivation är det svårt att sträva efter framgång och uppnå lycka.

Enligt Dr. Anders Ericssons forskning är motivation den viktigaste faktorn för framgångHan myntade frasen “Det tar tio år och 10 000 timmar att bli expert.” Så det tar lång tid och målmedvetenhet för att exempelvis bli webdesigner, läkare, forskare i stamceller en skicklig fotograf eller expert på SEO.

Vad motiverar dig?

Positivitet är det bästa sättet att motivera sig själv eller någon annan. Alla är motiverade, men inte alltid av samma skäl eller orsak. Olika människor har olika saker som motiverar dem.

  1. Sätt mål: Sätt realistiska och specifika mål för dig själv att arbeta mot. Det hjälper dig att hålla fokus och ge en känsla av prestation när du når dem.
  2. Belöna dig själv: Ge dig själv belöningar för att nå dina mål eller för att ha gjort bra jobb. Det kan vara något litet som att unna dig en god middag eller något större som en semester.
  3. Håll dig organiserad: Ha en bra planering och håll dig organiserad. Det hjälper dig att hålla koll på vad som ska göras och när det ska göras, och det gör det lättare att fokusera på dina mål.
  4. Omgiv dig med positiva människor: Omgiv dig med människor som är positiva och som ger dig energi. De kan ge dig stöd och inspiration när det behövs.
  5. Var realistisk: Var realistisk i dina förväntningar på dig själv och vad du kan åstadkomma. Att sätta för höga mål kan leda till frustration och bristande motivation. 

Var stolt över de små stegen du tar mot dina mål!

Motiverar andra?

Det finns många olika sätt att motivera andra, här är några tips:

  1. Sätt gemensamma mål: Sätt mål som är relevanta för hela gruppen eller teamet och skapa en gemensam vision. Det hjälper till att skapa en känsla av samhörighet och gemensamma intressen.
  2. Ge positiv feedback: Ge regelbunden och specifik positiv feedback till individerna i teamet. Det hjälper dem att känna sig uppskattade och att få en känsla av prestation.
  3. Skapa utvecklingsmöjligheter: Erbjud utvecklingsmöjligheter för individerna i teamet, det kan vara inom formellt eller informellt lärande. Det hjälper dem att känna sig engagerade och att se en framtid i organisationen.
  4. Var en bra ledare: Var en bra förebild och visa genom ditt eget beteende vad som förväntas av teamet. Var öppen och tillgänglig och visa omtanke och respekt för dina medarbetare.
  5. Erkänn prestationer: Erkänn prestationer och framsteg individuellt och som team, det hjälper till att skapa en positiv och prestationsinriktad kultur.