Så går en radonbesiktning till

Det är viktigt att göra en radonbesiktning om en långtidsmätning har visat på förhöjda halter av radon. Radonbesiktningen görs enkelt på plats i hemmet eller fastigheten och syftet är att undersöka radonhalterna och ta reda på vilka åtgärder som behövs för att korrigera problemet. En radonbesiktning hjälper dig att få en bättre uppfattning om problemet på plats och vad som behöver göras för att lösa det.

Under en radonbesiktning hjälper en inspektör dig att få en klar bild av hur radon kommer in och hur det kan tas bort (radonsanering). Radon kan komma från marken, byggmaterial (blåbetong) och vattnet. Konstruktionen av huset granskas och en genomgång av fastigheten görs. Ventilationen undersöks, eventuella läckor söks och strålning från byggnaden mäts. När allt är genomfört och granskat får man veta vilka åtgärder som krävs för att hantera problemen. Det finns olika sätt att sanera radon på, beroende på var det kommer ifrån. Efter att inspektionen och saneringen har genomförts är det viktigt att göra en ny radonmätning för att säkerställa att radonhalten har minskat och saneringen har gett önskat resultat.

För att förbereda dig inför en radonbesiktning, se till att ha mätrapporten/protokollet från radonmätningen lätt tillgängligt. Besiktningsmannen behöver komma åt viktiga delar av fastigheten som golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor, så det är bra om de är lätta att nå. Det är också hjälpsamt att ha tillgång till planritningen över din bostad eller fastighet samt en byggnadsbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om du har genomfört renoveringar eller en ombyggnation som kan ha påverkat nivån av radon i inomhusluften. Genom att göra en radonmätning med radonmätare kan du säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. 

ACATRAIN Radonmätning är här för att hjälpa dig med alla dina radonproblem oavsett var du bor i Sverige. Vi är dedikerade till att ge dig det stöd och den hjälp du behöver för att hantera alla dina radonfrågor.