Om oss

Make a Change grundades 2015. I dag består föreningen av ett antal personer som ideellt tillsammans med fantastiska ambassadörer, samarbetspartners och eldsjälar aktivt arbetar mot mobbning på nätet, i skolan, inom förenings – och arbetslivet.

Följ gärna vårt arbete i våra sociala medier >>

VÅR VÄRDEGRUND

Barn, unga och vuxna skall känna sig trygga och få vara som de vill vara. De grundläggande värden som vår värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt samhälle vilar på.

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • individens frihet och integritet

Vi vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

HUR ARBETAR MAKE A CHANGE?

Vi fokuserar på att göra skillnad här och nu, men också att arbeta långsiktigt. Det arbete som krävs för att förändring skall ske måste såklart också vara hållbart i längden. Vi fokuserar på ökad kunskap, andra infallsvinklar samt använder nya moderna verktyg så att skolor och arbetsplatser kan arbeta på egen hand och/eller tillsammans med oss.

HUR MÅNGA ARBETAR PÅ MAKE A CHANGE?

Idag är vi 20 personer som arbetar i föreningen. Vi har inga anställda pga att vi vill hålla nere alla kostnader så mycket vi kan och istället lägga en större del av de insamlade medlen där de hör hemma – den fortsatta kampen mot mobbning!

Styrelsen arbetar helt på idèell basis och har inget arvode kopplat tills sitt arbete.

VAD HAR NI FÖR ERFARENHET AV MOBBNING?

På Make a Change finns både personer som varit mobbade och andra som varit med och mobbat. Det finns också personer med nyckelkunskap för att organisationen skall kunna drivas framåt på bästa sätt. Alla personer som aktivt arbetar med hjärtefrågan ute på fält har bred erfarenhet av mobbning – och kränkningsfrågor, likabehandlingsarbete samt arbete med barn, ungdomar och vuxna på olika sätt.

HUR KAN MAN SAMARBETA MED MAKE A CHANGE?

Vår mission är att vara den samlade kraften mot mobbning. Därför är vi öppna för samarbeten oavsett om du är föreläsare, privatperson, förening, företag eller skola. Kontakta oss och presentera Er närmare så tittar vi tillsammans på hur vi kan samarbeta.

HAR MAKE A CHANGE 90-KONTO?

I dagsläget har Make a Change inget 90-konto. Dock kommer processen för ansökan om 90-konto att påbörjas under 2017 då vi som ny organisation nu uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kravställning för att påbörja ansökan. Vi har för avsikt att minst 75 % av de totala intäkterna skall gå till ändamålet. Ej heller skall de administrativa kostnaderna överskrida 25 % av de insamlade medlen. De eventuella investeringar som görs i föreningen skall också vara etiskt och ekonomiskt försvarbara i relation till föreningens ekonomiska förutsättningar.

VART GÅR DE INSAMLADE MEDLEN?

Make a Change är en icke-vinstdrivande ideell förening. Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför. De insamlade medlen möjliggör att vi kan sprida kunskap och engagera fler barn och vuxna kring frågor som rör vårt psykiska välbefinnande i samhället. En del av de insamlade medlen används också till att bedriva olika projekt för att synliggöra problematiken kring mobbning och utanförskap på nya innovativa sätt.

Våra styrelsemedlemmar och ambassadörer arbetar idag helt ideellt utan arvoden och ersättning. Då samtliga som arbetar inom organisationen är utspridda över hela landet har vi också valt att inte ha ett fast kontor som slukar stora delar av de insamlade medlen. Vi samarbetar här med olika aktörer som erhåller subventionerade kontorsplatser för vårt administrativa arbete.

HÄR KAN NI LÄSA VÅRA STADGAR

Ni kan läsa våra stadgar här.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar