Radon på arbetsplatsen

En hälsosam arbetsmiljö är av avgörande betydelse för arbetstagarnas välbefinnande. Det innebär inte bara att eliminera synliga faror utan också att hantera osynliga hot, såsom radon. Denna osynliga, luktfria gas…