Radonhus

När vi tänker på att köpa ett nytt hem är det många faktorer att ta hänsyn till: plats, storlek, pris, och mycket mer. Men en aspekt som inte får ignoreras…