Vuxna

Den som blir mobbad på arbetsplatsen får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och drabbas ibland av fysisk och psykisk ohälsa. Vi är övertygade om att kränkande särbehandling är ett stort problem på många arbetsplatser runtom i Sverige.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvar för att förebygga mobbning och att hantera en mobbningssituation som har uppstått. Utsatta ska snabbt få hjälp eller stöd, chefer och arbetsledare ska få utbildning och handledning och arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras.

Vi fokuserar på:

  • att starta upp ett oberoende stödcentrum där du som drabbad kommer att kunna få juridisk, praktisk och psykiskt stöd via telefon, mail och chat samt personlig rådgivning i samarbete med jurister, psykologer, läkare och andra experter. Redan nu kan du kontakta oss för konsultation via mail kontakt@makeachange.se samt via vår chat som du finner på vår hemsida.
  • att lansera en utbildning där arbetsplatser skall certifiera sitt arbete kring kränkande särbehandling.
  • att under 2018 lansera en interaktiv rehabiliteringsmodell för drabbade.
  • att fortsatt föra dialog med Norge angående den norska modellen med faktautredningar. Denna modell innebär att oberoende personer går till botten och fokuserar på vad som verkligen hänt och lägger känslor och upplevelser åt sidan. Vi är helt övertygade om att denna modell skulle medföra en stor besparing – både för samhällsekonomin och för individen.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar