VÅRA EXPERTER

Våra experter arbetar ideellt och engagerar sig för att ge Er tips och råd. Ni kanske har frågor gällande skol – och arbetsmiljölagstiftningen eller behöver allmänna råd kring mobbning och kränkande särbehandling.

Era frågor kan ni enkelt ställa via vårt forum och vi återkopplar alltid till er inom 48 timmar.

Vårt forum hittar ni HÄR

Catherina Koninska

Catherina Koninska

Jurist

Catherina Koninska är utbildad jurist. Hon började sina studier i sociologi och kriminologi och avslutade med en jur. kand vid Göteborgs Handelshögskola år 1997.  Catherina har ett stort socialt patos och engagerar sig i frågor som rör den enskilde individens rätt, möjligheter och ansvar. Hon sätter den enskilde individen i fokus.

Expertområden: familjerätt, avtalsrätt och utbildning inom vardagsjuridik riktad till institutionsboende, socialtjänst, kriminalvård och andra utbildningsenheter.

Daniel Ahl

Daniel Ahl

Jurist

Daniel Ahl har företrätt klienter i domstol sedan 2009 och har expertis inom flera rättsområden. Han har en jur. kand. från Stockholms universitet och Paul Cézanne-universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Daniel är flerspråkig med engelska, franska, italienska, ryska, spanska, svenska och tyska som arbetsspråk.

Expertområden: mobbning och trakasserier i skolan, diskrimineringsrätt, familjerätt, socialrätt och diskrimineringsrätt.

Erika Ahlberg

Erika Ahlberg

Jurist

Erika Ahlberg är utbildad jurist och driver en egen juridisk byrå med inriktning på humanjuridik och då främst inom familjerätt. Under studietiden till jurist arbetade hon ett år som projektledare/familjebrottssamordnare gällande våld i nära relationer och hon har även varit engagerad i ideellt arbete som volontärjurist i föreningen KRIS och som stödperson samt vittnesstöd på Brottsofferjouren.

Expertområden: familjerätt, rättsskydd och rättshjälp.

Tuija Rämö

Tuija Rämö

Terapeut

Utbildad korttidsterapeut i Tredje vågens KBT och studerar sedan hösten 2016 till psykoterapeut inom lösningsinriktade metoder. Hon erbjuder terapistöd / samtalsstöd för våra volontärer som arbetar med utsatta via chat och mail, men även direkt med personer som själva har blivit kränkta eller mobbade i sin skola eller på sin arbetsplats. Tuija har lång pedagogisk erfarenhet och har inom elevhälsan sedan tidigare arbetat med mobbning och kränkning.

Simon Sandström

Simon Sandström

Skyddsombud

Simon är lärare och skyddsombud i Lärarnas Riksförbund. Han har sedan flera år tillbaka engagerat sig i frågor som rör utanförskap, mobbning och utanförskap både nationellt och internationellt. Bland annat så har Simon grundat Soldiers of Love – en grupp med över 15 000 medlemmar på Facebook där personer som utsatts för mobbning funnit ett forum att dela med sig av sina erfarenheter och få möjligheten att stötta varandra.

Anne-Marie Malmsten

Anne-Marie Malmsten

Extern verksamhetschef

Anne-Marie har bred kunskap inom arbetsrätt och med över 15 års erfarenhet som arbetsgivare har hon även kompetens i hur arbetsrätten förhåller sig till det dagliga arbetet: vad är görligt, hur kan arbetstagaren begära sina rättigheter, vilka möjligheter finns att få stöd och hjälp samt i så fall vartifrån. Svarar på frågor i relation till lagstiftningen, arbetsgivarperspektivet och arbetstagarens situation.