I skolan

När vi kommer ut i skolor och arbetar vill vi involvera alla på skolan – personal, föräldrar och elever.

Vi vill att alla ska känna och förstå vad mobbning och kränkning är för att sedan inspireras till ett förebyggande arbete samt hur skolan skall göra när problemet uppstår.

Vi kommer aldrig att komma till en skola med en färdig plan utan vi låter den växa fram i vårt arbete tillsammans med skolan så att arbetet kan bli brukbart och levande för just den specifika skolan vi befinner oss i. Alla skolor har olika förutsättningar, och vi hittar gemensamt anpassningen därefter.

Vi har därför skapat ett inspirationspaket som vi alltid startar vårt arbete med som innehåller följande:

– Gemensam analys av skolans behov
– Föreläsning för elever
– Föreläsning för personal
– Tillval: Föreläsning för föräldrar

Med vårt breda bibliotek av föreläsningar och utbildningar kan vi anpassa arbetet på plats efter behov och önskemål. Efter inspirationspaketet är utfört tar vi gemensamt dialog kring hur det fortsatta arbetet skall se ut.

INSPIRATIONSPAKET

Den röda tråden i inspirationspaketet har som mening att man ska få en mycket större förståelse för hur det är att vara utsatt, men även hur det är att utsätta andra.

För att utvärdera behoven i skolan vi besöker gör vi en analys med hjälp av intervjuer med sporadiskt utvalda personer. Självklart är både elever, personal och föräldrar involverade. Make a Change gör urvalet för att få analysen så balanserad som möjligt. Målsättningen med analysen är att skolan skall få ett så bra underlag som möjligt inför de fortsatta arbetet. Efter analysen är slutförd följer de föreläsningar som inleder vårt gemensamma arbete.

MER INFORMATION

Paketet innefattar två heldagar ( en föreläsningsdag och en intervjudag ) + ett digitalt uppföljningsmöte.

Kostnad: 12 000 SEK, med tillval föräldraföreläsning 15.000 kr.

DET FINSTILTA
Alla priser är exklusive moms. Eventuell resa och boende ingår.

BETALNING
Utbildningen kan kan delbetalas enligt överenskommelse.

REGLER VID AVBOKNING
Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras skolan för motsvarande 50 procent av utbildningskostnaden. Vid bokning av ett paket eller flera återkommande utbildningar gäller debitering av hela paketet. De 30 dagarna räknas fram till den första utbildningsdagen.

Vid bokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden. Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan första inbokade utbildningsdagen sker avbokning utan kostnad.

För bokning eller om Ni vill ha mer information tveka inte att kontakta oss.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar