I föreningslivet

I föreningslivet är det enormt viktigt att implementera frågan kring mobbning. Vi inser också svårigheten att få tiden för redan hårt belastade ideella ledare att räcka till. Vi har därför valt och insett att frågan måste implementeras i de befintliga värdegrundsarbetet som föreningar arbetar med, men vi vill trycka på att mobbning skall ha en egen punkt på den agendan.

Genom att tillsammans arbeta mot utanförskap, hitta gemenskap i föreningslivet samt skapa förutsättningar för att barn och unga skall få utöva sitt intresse med likasinnade. För att trygga att föreningslivet är och förblir en trygg plats arbetar vi för att mobbning skall vara en fast punkt på alla föreningars agendor.

Kontakta oss för mer information kring vårt arbete inom föreningslivet.

" FÖRENINGSLIV OCH MOBBNING - ATT FINNA STYRKAN "

I denna föreläsning fokuserar vi på ledorden engagemang, motivation och utveckling med fokus på att hjälpa individen,
 gruppen och/eller organisationen att nå sin fulla potential.

Caxton Njuki har jobbat som tennistränare, coach och föreläsare i över 13 år.
 Under dessa år har han anlitats som utbildare, coach och föreläsare av olika företag, idrottsförbund, föreningar, klubbar, akademier, idrottsgymnasium och idrottare. Caxton har under många år jobbat med ungdomar inom idrotten från förenings – upp till landslagsnivå. I denna föreläsning delar han med sig av sin kunskap och erfarenhet kring vikten av teambuilding, att allas olikheter är en styrka och hur grupptryck påverkar.

Det som kännetecknar Caxton är hans energi och glimten i ögat. Så var beredd på en energikick Ni sent kommer att glömma!

SYFTE
Få oss alla att förstå styrkan i våra olikheter!

INNEHÅLL
Teamwork – integration av människor och våra olika styrkor.
Grupptryck – fokus på vikten av att samarbeta för att motverka utanförskap.
Relationer – i och utanför idrotten för att skapa större förståelse för varandra.

MÅLGRUPP
Idrottsföreningar och företag.

 

PRAKTISK INFORMATION OM VÅRA FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGARNAS LÄNGD
60 – 90 minuter

PRISUPPGIFTER
från 5 000 SEK inkl resa och ev. boende.

DET FINSTILTA
Alla priser är exklusive moms.

BETALNING
Föreläsningen kan delbetalas enligt överenskommelse.

REGLER VID AVBOKNING
Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad föreläsningsdag debiteras motsvarande 50 procent av föreläsningskostnaden. Vid bokning av ett föreläsningspaket eller flera återkommande föreläsningar gäller debitering enligt överenskommelse. De 30 dagarna räknas fram till den första föreläsningsdagen.

Vid bokning senare än 7 dagar före föreläsningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden. Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan första inbokade föreläsningsdagen sker avbokning utan kostnad.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar