Föreläsning & Utbildning

Vi erbjuder föreläsningar och arbetsmiljöutbildningar med fokus på kränkande särbehandling för chefer, HR, skyddsombud och anställda. Kränkande särbehandling och trakasserier är ett av de områden som arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande med. I våra utbildningar hjälper vi er att definiera, förstärka men framförallt förbättra det förebyggande och löpande arbetet mot mobbning på arbetsplatsen.

Kränkande särbehandling - " Hur förebygger vi mobbning på arbetsplatsen "

Jerker har en bakgrund som sträcker sig från militär befälsutbildning via arbete som polis, platschef/avdelningschef inom Securitaskoncernen till egen företagare inom säkerhetsbranschen. Jerker har arbetat mycket med utsatta människor och i känsliga verksamheter. Under sin tid som chef för Securitas personskydd i södra Sverige kom han i kontakt med personer som var hotade, stalkade eller svårt utsatta på annat sätt. 

Alla har rätt att bli tagna på allvar, bli sedda och bekräftade. Ingen är rolig på någon annans bekostnad om man inte klarar av motsatsen. Jerker håller föredrag och undervisar i hur man undviker mobbning och annan kränkande särbehandling.

SYFTE

Vårt mål är att deltagarna i våra föredrag eller våra andra utbildningar ska förstå vad mobbning och annan kränkande särbehandling innebär och vad det orsakar för lidande och ekonomisk skada. Deltagarna skall förstå arbetet med friskfaktorer istället för riskfaktorer. Hur man preventivt undviker dessa problem och vad man gör om de ändå uppstår. Från rekrytering av en anställd via verksamheten och eventuellt avslut. Alltså att skapa en icke dysfunktionell arbetsplats.

MÅLGRUPP

Alla förekommande verksamheter och arbetsplatser inom näringsliv, stat och kommun. Idrottsföreningar och annan föreningsverksamhet.

Praktisk information

LÄNGD
60 minuter – heldagsutbildningar

PRISUPPGIFTER
från 5 000 SEK exkl. moms inkl resa och ev. boende.

DET FINSTILTA
Alla priser är exklusive moms.

BETALNING
Utbildningen kan delbetalas enligt överenskommelse.

REGLER VID AVBOKNING
Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad föreläsningsdag debiteras motsvarande 50 procent av föreläsningskostnaden. Vid bokning av ett föreläsningspaket eller flera återkommande föreläsningar gäller debitering enligt överenskommelse. De 30 dagarna räknas fram till den första föreläsningsdagen.

Vid bokning senare än 7 dagar före föreläsningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden. Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan första inbokade föreläsningsdagen sker avbokning utan kostnad.

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar