BOKA SAMTALSSTÖD

OM VÅRT SAMTALSSTÖD

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och även få stöd i form av familjesamtal. Våra terapeuter har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Det betyder att vi möter människor i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare.

 

SYMPTOM VID PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa kan yttra sig genom många olika psykiska symptom som t.ex sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig nedstämd eller irriterad utan att förstå varför. För en del kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv.

 

HUR FUNGERAR VÅRT SAMTALSSTÖD?

Du som är barn, ung eller vuxen har möjlighet att boka tid för samtal via vårt stödcentrum. Psykoterapi och samtalsstöd är en viktig del av Make a Change verksamhet. Om man mår psykiskt dåligt p.g.a. att man är eller har varit utsatt för mobbning i skolan eller kränkande särbehandling på sin arbetsplats kan man själv ta kontakt med vår mottagning för att boka tid för samtal.

Personligt samtal sker i Stockholm eller via videosamtal ( FaceTime eller Skype )

 

 

VEM TRÄFFAR JAG?

Genom vårt stödcentrum möter du legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.

 

HUR BOKAR MAN ETT SAMTAL?

Ett samtal bokar du enkelt genom vår mail eller via telefon på +46 73-571 24 81

 

 

VAD KOSTAR DET?

Ett samtal är 60 minuter långt och kostar 200 kronor. Betalning sker via Swish.

 

TYSTNADSPLIKT?

En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

 

Tuija Rämö

Tuija Rämö

Ansvarig Stödcentrum

Utbildad korttidsterapeut i Tredje vågens KBT och studerar sedan hösten 2016 till psykoterapeut inom lösningsfokuserade metoder. Erbjuder samtalsstöd för våra volontärer som arbetar med utsatta via chat och mail, men även direkt med personer som själva har blivit kränkta eller mobbade i sin skola eller på sin arbetsplats. Tuija har lång pedagogisk erfarenhet och har inom elevhälsan sedan tidigare arbetat med mobbning och kränkningar.

BOKA SAMTALSSTÖD

9 + 7 =